Η Ηπειρωτική Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (ΗΦΕ), με το εγκεκριμένο καταστατικό της, λειτουργεί στα Ιωάννινα από το 1971 και προσπαθεί στα μέτρα των δυνατοτήτων της, να ανταποκριθεί στους σκοπούς της και να συμβάλει στην προαγωγή της εκπαιδεύσεως.

Έτσι (ενδεικτικά):
– Έχει συστήσει 2 ερευνητικά κέντρα στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων με την ενεργό συμμετοχή των αρμοδίων Καθηγητών.
– Απασχολεί στα ανωτέρω κέντρα δυο (2) υπαλλήλους.
– Χορηγεί υποτροφίες σε άπορους φοιτητές, σπουδαστές και ενισχύει πολύτεκνες οικογένειες.
– Ενισχύει προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής σε ειδικά φροντιστήρια στη Βόρειο Ήπειρο.
– Βοηθάει Εκκλησίες, Σχολεία, και ιερείς στη Β/Η.
– Διοργανώνει διαλέξεις σε θέματα υγείας, καπνίσματος, ναρκωτικών, κ.ά.
– Διατηρεί αίθουσα διαλέξεων, παρουσιάζει νέα βιβλία και διοργανώνει ομιλίες σε αυτήν.
– Παραχωρεί την αίθουσα της σε Συλλόγους και σε πολιτιστικές δραστηριότητες.
– Υπό την αιγίδα της λειτουργεί πολυμελής γυναικεία χορωδία και κάνει εμφανίσεις στα Γιάννενα, Μέτσοβο, Αθήνα.

Η ΗΦΕ είναι Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υποβάλλει φορολογική δήλωση και ελέγχεται από την Οικονομική Εφορία. Τα μέλη της Εταιρείας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και με ανιδιοτέλεια.