ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟς (Ε.ΡΕ. ΕΠ Ε.ΡΕ.)
25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΔΡΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2016 8-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS HILTON

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟς (Ε.ΡΕ. ΕΠ Ε.ΡΕ.)
25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΔΡΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2016 8-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS HILTON

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟς (Ε.ΡΕ. ΕΠ Ε.ΡΕ.)
25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΔΡΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2016 8-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS HILTON

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟς (Ε.ΡΕ. ΕΠ Ε.ΡΕ.)
25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΔΡΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2016 8-11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΘΗΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS HILTON